κατηγορία τιμολογίου ΔΕΗ  
 
    περιοχή  
 
    εγκατάσταση σε  
 
     
  (εδώ έως 80.000 kWh/έτος)    
  ετήσια κατανάλωση νύχτας σε kWh    
  (εδώ έως 50.000 kWh/έτος)    
  απαιτούμενο φωτοβολταϊκό    
             
Επιλογή μεγέθους φωτοβολταϊκού σε kWp    
             
ετήσια παραγωγή φωτοβολταϊκού    
κάλυψη κατανάλωσης    
μέση επένδυση    
ρήτρα αναπροσαρμογής (cent/kWh)    
ποσοστό ταυτοχρονισμού (%)    
ετήσια εξοικονόμηση    
ετήσια απόδοση επένδυσης    
απόσβεση